چاپ کردن این صفحه

پروزکتور سقفی

پروزکتور گرد توکار-21وات- ترکیبی-لنز 45 درجه